EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Horaris i aules

Observacions

Tots els dilluns de 8:00 a 10:30 estan reservats per a la realització de proves d'Avaluació Contínua dels grups A y B.