EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria

1. Introducció a paradigmes de programari.

2. Desenvolupament guiat per proves d’acceptació (ATDD).

3. Desenvolupament guiat per proves (TDD).

Seminaris

1. Presentació del projecte de pràctiques.

2. Reenginyeria de programari.

3. Enginyeria inversa. Eines d'automatització.

4. Paradigmes d'arquitectura de programari: Software as a service (SaaS), Microservices Architecture, Java EE Architecture, Reactive Architecture, Lambda Architecture, Kappa Architecture, etc. 

5. Entorns per a automatització de proves d'acceptació: Serenity BDD, Codeception, Sahi, Concordion, Robot framework, etc.

Pràctiques

 1. Desenvolupament de projecte seguint metodologies ATDD i TDD.