EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:

  1. Conceptes del disseny de programari.
  2. Fonaments d'arquitectura de programari. 
  3. Patrons de disseny 

Pràctiques:

  • Desenvolupament d'un projecte comú que incloga disseny i implementació de diferents patrons de disseny.

Seminaris:

  • Patrons d'interfícies d'usuaris.
  • Paradigmes d'arquitectura de programari/patrons d'arquitectura.
  • Documentació de programari i manuals d'usuari.
  • Comunicació oral efectiva.
  • Presentació del projecte.