EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

SESSIONS TEÒRIQUES:
 
- Exposició introductòria i orientativa del professorat.
 
- Visionat d'àudios/vídeos.
 
- Resolució d'exercicis i qüestions sobre teoria.
 
- Resolució col·lectiva de problemes.
 
 
 
 SESSIONS PRÀCTIQUES:
 
- Realització de pràctiques (exercicis proposats).
 
- Realització del projecte de pràctiques (en grup).