Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 12 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 13 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 6 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 20 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 8 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 20 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 8 50
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 6 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 1 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 15 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
7,5 12 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 72 49
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1035 - Projecte de Màquines

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1037 - Manteniment de Màquines

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 51 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula