Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1033 - Valoració d'Operacions Financeres

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1. Dipòsits bancaris o productes bancaris de passiu

1.1. Concepte i classificació

1.2. Comptes corrents bancaris

1.3. Dipòsits a termini

1.4. Comptes pagats

1.5. Debat actual. Valoració de comptes i dipòsits amb criteris de sostenibilitat. Casos d'interès.

 

Tema 2. Finançament a curt termini

2.1. Línies de descompte. Efectes impagats i lletres de ressaca.

2.2. Operacions de facturatge. Operatòria, liquidació d'interessos i càlcul de costos

2.3. Línies de crèdit. Operatòria, liquidació d'interessos i càlcul de costos

2.4. Debat actual. Sustainable supply chain finance. Casos d'interès

 

Tema 3. Operacions de crèdit a llarg termini

3.1. Operacions avalades per SGR. Institucions, característiques i costos associats

3.2. Microcrèdits. Característiques, càlcul de costos i mesurament d'impacte

3.3. Préstecs hipotecaris. Despeses associades, amortitzacions anticipades, TAE préstecs hipotecaris, productes enllaçats, mètodes d'amortització i càlcul de costos

3.4. Préstecs sindicats. Característiques, operatòria i càlcul de costos

3.5. Debat actual. Valoració de préstecs a llarg termini amb criteris de sostenibilitat. Casos d'interès

 

Tema 4. Operacions de lísing i rènting

4.1. Operacions de lísing

4.2. Comparació entre operacions de lísing i rènting

4.3. Estudi financer d'operacions de lísing. Càlcul de quotes, mètodes d'amortització i costos

4.4. Debat actual. Lísing sostenible. Casos d'interès

 

Tema 5. Alternatives de finançament relacionades amb el patrimoni net i els costos

5.1. Capital – risc. Característiques, operatòria i costos

5.2. Àngels inversors. Característiques  i xarxes

5.3. Préstecs participatius. Característiques, operatòria i costos

5.4. Subvencions. Institucions i programes

5.5. Debat actual. Sostenibilitat, Private Equity i Venture Capital. Casos d’interès


Tema 6. Integració d'aspectes socials i ambientals en la valoració de les operacions financeres a la Unió Europea. Desenvolupaments normatius i implementació pràctica.

6.1. Introducció. Visió general i contextualització

6.2. Taxonomia en Finances Sostenibles

6.3. Divulgació d'informació de sostenibilitat en el sector dels serveis financers. Riscos de Sostenibilitat

6.4. Grup Banc Europeu d'Inversions. Full de ruta del Banc climàtic.

6.5. Debat actual. Casos d'interès


Tema 7. Valoració d’operacions financeres, estructura temporal dels tipus d'interès i risc de tipus d'interès

7.1. Estructura temporal dels tipus d'interès

7.2. Anàlisi del risc d'interés