Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada consistirà en classes teòriques, resolució de casos pràctics, foment de l'aprenentatge autònom i tutories.

- En les classes teòriques es combinarà l'exposició del tema, per part del professor o de la professora, amb la preparació i discussió de treballs realitzats per l'estudiantat. Prèviament a l'exposició de cadascun dels diferents temes, el professor o la professora recomanarà a l'estudiantat una lectura prèvia, relacionada amb el tema que s'ha de desenvolupar a classe.

- En la resolució de casos pràctics els estudiants i les estudiantes han de treballar problemes i exercicis. La resolució d'aquests exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a enfrontar-se amb situacions reals. Les classes pràctiques s'impartiran a les aules d'informàtica des de l'inici del curs.

- També es fomentarà l'aprenentatge autònom. L'estudiantat ha de preparar individualment els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professorat.

- Finalment, les tutories s'empraran tant per a resoldre dubtes relatius a la teoria com a la  pràctica abordades en l'assignatura.