Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1044 - Sociologia de l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EC05 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les distintes parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades

EP03 - Planificar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions.

EP15 - Conèixer i comprendre el disseny, la dinàmica del canvi i el comportament organitzatiu.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Descriure els papers exercits per l’empresa en el sistema socioeconòmic, relacionant-los amb els distints tipus d’empreses.

Conèixer, descriure i analitzar el concepte i la importància actual de la direcció de recursos humans.

Conèixer el procés de canvi organitzatiu.

Analitzar la naturalesa sistèmica de l’empresa, que comprén components tecnològics, materials, humans i financers.

Analitzar la importància i repercussió del poder i la cultura en els organitzacions.