Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1043 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Contingut (temari)

Bloc I Anàlisi sectorial

Tema 1 Panorama econòmic i empresarial actual

1.1 L´economia del coneixement

1.2 Les noves industries

1.3 La industria creativa 

Tema 2 El sector industrial

2.1 Nivells d’anàlisi

2.2 Definició d’indústria

2.3 Importància de la indústria. El procés de terciarització de l’economia

2.4 Classificacions sectorials (per producte, tecnologia..)

Tema 3. Nous models econòmics

3.1 Economia social / col·laborativa

3.2 Open sources i open innovation

3.3 Social innovation

3.4 Crowdfunding

Tema 4 Anàlisi Industrial

4.1 Paradigma E-C-R

4.2 Anàlisi del cicle de vida

4.3 Forces competitives d’un sector 

Bloc II Els entorns competitius

Tema 5 EL clúster industrial

5.1 Origen i definició de clúster

5.2 El model diamant. Definició i components

5.3 Aplicació del concepte de cluster

Tema 6 EL districte industrial

6.1 Origen i definició de districte industrial

6.2 Components del districte industrial

6.3 L’efecte districte 

Tema 7 El sistema d’innovació

7.1 EL sistema regional d’innovació

7.2 Components del sistema d’innovació

7.3 Polítiques de promoció d’innovació.

Tema 8 Les xarxes d’empreses

8.1 El concepte de xarxa. Tipologia, components i conceptes bàsics.

8.2 Les xarxes d’empreses. El capital social

8.3 L’anàlisi de xarxes socials

Bloc III  Exemples il·lustratius

Tema 9 Los referents valencians.

9.1 Els clusters industrials valencians

9.2 El cas de la industria ceràmica. Evolució i característiques.

Tema 10 Un referent internacional

10.1 Els districtes industrials en Itàlia

10.2 El cas de Silicon Valley en USA