Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1043 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

30%

Resolució de casos

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en un examen final, el qual representarà el 50% de la nota final. En aquest, s'exigirà una nota mínima de 5 punts sobre 10. Quan un estudiant realitze un examen, s'entendrà que s'ha presentat a la convocatòria. El 50% restant consistirà en la realització de pràctiques, presentacions i projectes per part de l'estudiant. Se exigirà aci també un mìnim de 5 sobre 10.

L’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.