Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1043 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG07 - Presa de decisions

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP07 - Conèixer els conceptes d’indústria i entorn competitiu.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Ser capaç d’explicar la composició i funció dels principals actors d’un entorn competitiu.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Inferir com han de ser les estratègies empresarials en els diferents entorns competitius

Conèixer els conceptes d’indústria, clúster i districte industrial.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.