Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1042 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta és una matèria de caràcter teoricopràctic, per la qual cosa es considera fonamental afavorir la sinergia i transferència entre coneixement i pràctica. En aquest sentit, la metodologia docent alternarà tots dos aspectes, amb la intenció d'afavorir l'aprenentatge de coneixements, habilitats i actituds lligades a la Dinamització i Desenvolupament dels éssers humans en les organitzacions.

Els conceptes teòrics seran presentats pel professorat en classes expositives, i també a través de sessions d'aprenentatge cooperatiu. S'utilitzaran, per a això, lectures, casos o vídeos relacionats amb la temàtica. Es fomentarà el diàleg i el pensament crític sobre les principals idees i conceptes per part del professorat i de l'alumnat.

Les sessions pràctiques complementaran i enfortiran el coneixement teòric adquirit. En elles es buscarà que l'alumnat apliqui els conceptes teòrics per a poder identificar situacions relacionades amb la Dinamització i Desenvolupament dels éssers humans en les organitzacions, i aportar les solucions més òptimes a aquestes. Es realitzaran activitats en grup per a aprendre a treballar en equip, cooperar, defensar les postures pròpies i respectar les dels altres. Les sessions pràctiques inclouran tant l'estudi i la resolució de casos i problemes d'organitzacions, com la realització de presentacions, i el visionat de pel·lícules vinculades a la gestió de persones en les organitzacions.

Per part seva, les tutories permetran guiar l'aprenentatge i aportar a l'alumnat retroalimentació sobre el seu procés d'aprenentatge.

Es fomentarà l'autonomia, la participació activa i responsabilitat de l'alumnat tant en el plantejament i resolució de qüestions a l'aula; en la lectura i anàlisi d'articles i casos; en la realització d'exàmens i de debats; i en l'exposició i presentació de treballs i informes sobre els diferents continguts del temari. En aquest sentit, el professorat actuarà, a vegades, com a mer guia per a la construcció i desenvolupament de les competències de l'alumnat.

En aquesta assignatura es planteja una avaluació formativa. En aquest sentit, aquesta avaluació es realitza al llarg del curs. Consisteix en la realització de treballs, debats, presentacions, informes i exàmens durant el quadrimestre.