Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

 

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indique la universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquest examen tindrà un valor de 7 punts.

Durant el semestre lectiu es realitzaran 11 activitats, 10 activitats test i una activitat pràctica (resolució de un cas pràctic). Totes les activitats es resoldran en grup i la solució es gestionarà mitjançant l'aula virtual . La valoració de les 10 activitats test es d'1,5 punts i de la activitat pràctica de 1,5 putos (3 punts en total). La realització d'aquestes proves serà de caràcter voluntari, formant part de l'avaluació contínua, per la qual cosa no podran recuperar-se en la segona convocatòria.
  
Per a superar l'assignatura, en el primera i segona convocatòria, és necessari obtenir almenys 5 punts sumant la puntuació obtinguda en l'examen escrit i de les activitats . D'aquests 5 punts, almenys 3.5 punts hauran de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes que no facen les activitats podran obtenir com a màxim 7 punts en l'assignatura, que es corresponen amb els 7 punts de l'examen escrit, necessitant un mínim de 5 punts per a superar l'assignatura.
 
L'alumne que es presenta a l'examen escrit es considerarà com presentat.