Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: el professorat desenvoluparà els continguts teòrics bàsics de cada tema que s'ha detallat anteriorment en la present guia. És recomanable que l'estudiantat llegeixi la bibliografia bàsica abans de la classe teòrica. A més, s'espera que l'estudiantat participi activament en debats que s'estableixin a classe a partir de les qüestions tractades.

Classes pràctiques: el professorat proposarà a l'estudiantat la resolució d'exercicis i casos, que es posaran a la seva disposició a l'aula virtual. L'objectiu de les classes pràctiques és, a més d'assentar els conceptes i relacions que s'expliquen en les classes teòriques, desenvolupar les capacitats lògiques de l'estudiantat que li permetin resoldre problemes concrets, així com millorar la seva capacitat analítica i de raonament. S'espera que l'estudiantat participi activament en les classes pràctiques, mitjançant la resolució d'exercicis a la pissarra.

Classes de laboratori: el professorat proposarà a l'estudiantat la resolució d'exercicis i casos, utilitzant l'aplicació informàtica LABMAC (https://labmac.uji.es/). L'objectiu de les classes de laboratori és estudiar quantitativament i descriure gràficament els conceptes i relacions explicades en les classes de teoria i pràctiques.