Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment com a mínim un 5 (sobre 10).

B) La primera tasca d'avaluació contínua (Observació / execució de tasques i pràctiques, fins a 10% de la nota global) es una activitat no recuperable.

C) És donarà la consideració de "Presentat" a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat l'examen escrit final.