Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Treball acadèmic. Realització d'un treball sobre un tema relacionat amb els coneixements adquirits en una o diverses de les assignatures cursades en el grau o que demostre les competències adquirides en ell. El treball pot consistir en:

- Memòria amb anàlisi i justificació traductològica d'una traducció o interpretació. La memòria ha d'ocupar almenys les tres quartes parts del treball.

- Crítica i avaluació de traduccions o interpretacions.

- Revisió bibliogràfica d'alguna matèria del grau. 

- Aprofundiment teòric o pràctica en algun tema relacionat clarament amb alguna assignatura del grau. 


PRESENTACIÓ ESCRITA

L'extensió serà d'entre 5000 i 8000 paraules. Portada, índex, annexos (si n'hi ha) i bibliografia a banda.

Per a més detalls vegeu l'Aula Virtual.
PRESENTACIÓ ORAL


-La duració mínima serà de 7 minuts i la màxima de 10 minuts. 


-La presentació no podrà ser llegida i s'observaran les convencions de l'oratòria. 


-Es permet l'ús de material de suport audiovisual. La informació presentada en les diapositives ha de ser esquemàtica i no contindre excessiu text. Es permeten fins a 15 diapositives.