Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboración de trabajos académicos y defensa pública

100%

Criteris de superació

El treball s'avaluarà en dues fases:

1) Avaluació del tutor o tutora, mitjançant informe favorable, que consistirà en el 75 % de la qualificació global. Aquesta avaluació (desglossada en una rúbrica analítica que es farà pública a través de l'Aula Virtual de l'assignatura) consistirà en la valoració dels següents punts del treball presentat: format, expressió, continguts, gestió del temps i autonomia. 

2) Avaluació presencial, pública i oral, conformement a la normativa acadèmica, que consistirà en el 25 % de la qualificació global. Aquesta avaluació (desglossada en una rúbrica analítica que es farà pública a través de l'Aula Virtual de l'assignatura) se centrarà en diversos aspectes de la defensa oral: oratòria, organització, material de suport, contingut, capacitat de resposta, defensa argumental, etc. 

El plagi, total o parcial, del treball serà motiu de suspens. Es considera plagi la còpia literal, parafrasejada o resumida en qualsevol part del treball sense citar la referència.