Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0962 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

40%

Criteris de superació

La nota final es calcula seguint les següents proporcions:

1. Una tasca pràctica entregada al llarg del curs: 10% de la nota final.

2. Una tasca teòrica entregada al llarg del curs: 30% de la nota final.

3. Un examen final: 60% de la nota final.

És condició indispensable aprovar l'examen final per a poder aprovar l'assignatura.

Es podrà realitzar l’examen final sense haver aprovat les tasques pràctiques i teòriques prèvies.
 

Aquests criteris s'apliquen tant a la primera com a la segona convocatòria.