Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0962 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Usar diversos recursos de consulta documental i avaluació crítica d'aquests.

Ser capaç de comprendre els conceptes especialitzats, les relacions entre aquests i el sentit global del text.

Ser capaç d'establir un diàleg fluid i productiu amb el client, d'investigar dels nínxols i evolucions del mercat i d'autoformar-se per a assegurar la professionalitat i fiabilitat.

Realitzar encàrrecs de treball concrets mitjançant l'ús d'estratègies i tècniques de traducció adequades.

Llegir i redactar textos en llengua materna pertanyents als gèneres textuals més rellevants del sector.

Dominar totes les fases que conflueixen en el procés de traducció, des de la definició de l'encàrrec fins a l'entrega del producte final.

Desenvolupar la capacitat de socialització en comunitats de coneixement i fomentar habilitats de captació de les seues normes, expectatives, preferències, etc.