Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

S'aplicarà una metodologia integral, açò és, treball autònom, tasques sistemàtiques per a passar d'un enfocament inductiu a un altre més deductiu. Es combinen tasques sistemàtiques amb tasques de cerques bibliogràfiques i documentació, per exemple, que es consideren més autònomes. La idea és aplicar la filosofia de l'“aprenentatge durant tota la vida”, és a dir, l'adquisició de competències necessàries per a promoure, al llarg de tota la vida, la creativitat, la flexibilitat, la capacitat d'adaptació i l'habilitat per a aprendre a aprendre i per a resoldre problemes, sempre segons les circumstàncies i l'estil d'aprenentatge particular de cada u.

La metodologia utilitzada serà majoritàriament pràctica i es basarà en diferents textos i exercicis que es realitzaran en classe. Es faran pràctiques de treball individual i en grup. Es demanarà als alumnes i a les alumnes que duguen a terme tasques de documentació, de cerca, identificació i classificació de gèneres (gradació de gèneres, segons grau de dificultat), d'anàlisi macro i microlingüística. Així, treballarem a partir dels textos, identificarem pautes repetitives per a extraure conclusions de l'ús del llenguatge en els àmbits d'especialitat amb què tractem. Al mateix temps, es continuarà el treball en qüestions de correcció i d'estil.