Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Criteris de superació

La nota mínima que cal obtenir per a superar les diferents proves és un 5. Cadascuna de les dues parts de què consta l'examen ha de superar-se amb un 5 perquè es faça la mitjana.

Es considera que l'alumne o l'alumna s'ha presentat a una convocatòria si realitza com a mínim una de les parts de què consta l'examen.

Si un/a alumne/a no ha superat o no ha realitzat les diferents tasques avaluables durant el curs, en la segona convocatòria l'examen suposarà un 100% de la nota final