Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0960 - Dialectes de l'Anglès i el seu Context Cultural

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

La nota mínima exigida serà el 50% en la nota final de l'assignatura i en cada ítem d'avaluació.  

Les dues parts són necessàries per a aprovar l'assignatura. 

Exam escrit 40%

Observació/execució de tasques i pràctiques 60%

Les dues parts són recuperables. 

Es considera PRESENTAT l'alumnat que realitze l'examen escrit. Es considera NO PRESENTAT l'alumnat que no realitze l'examen escrit.

Criteris de llengua:

En la evaluació, tant contingut com llengua , quan siga relevant, es trindràn en compte. Els estudiants han de demostrar una competència de llengua anglesa de C2.


Escrit:


Els estudiants poden produir texts acadèmics  claro, detallats i ben estrcuturats en un extol apropiat. Per fer-ho, els estudiants han de compendre texts acadèmics dins del camp de estudi treballat.Oral:

Els estudiants poden expresar-se amb un cert grau d'èspontaneïtat i fluidesa a part de utilitzar la llengua amb felixibilitat i eficàcia. Poden presentart infotmació clara i detallada sobre temes complexes I produir textes académics orals.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.