Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Comunicar-se de forma oral i escrita en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, almenys, en un nivell C1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA02 - Reconéixer les principals varietats geogràfiques i socials de l'espanyol actual.

RA02 - Produir textos orals i escrits en llengua espanyola a nivell natiu.

RA02 - Preparar i exposar en equip un tema de dialectologia espanyola.

RA02 - Identificar les principals normes de l'espanyol estàndard.

RA02 - Descriure les principals unitats en els diferents nivells de l'anàlisi lingüística en espanyol.