Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0949 - Periodisme Local

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

94 - Capacitat per a conèixer i dominar les principals temàtiques que afecten, atenent un criteri de proximitat, al periodisme local en la província de Castelló.

82 - Capacitat per a conèixer, entendre i concretar la producció integral de la informació local en els mitjans tradicionals i digitals.

224 - Competència per a elaborar productes periodístics de qualitat dirigits a un públic amb interessos comuns i seguint els criteris propis del periodisme local.

211 - Competència per a determinar i localitzar les fonts informatives i els criteris noticiables del periodisme local.

157 - Capacitat per a localitzar i definir nou productes i àmbits dins del periodisme local basats en la innovació i la qualitat.

137 - Capacitat per a gestionar la informació local tenint en compte les seues singularitats de contingut, de forma i les seues rutines professionals.

105 - Capacitat per a determinar les característiques i els criteris bàsics del periodisme local en els diferents mitjans i suports comunicatius des de l'òptica del periodisme especialitzat.