Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0948 - Periodisme Esportiu

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

93 - Capacitat per a conèixer i determinar els fets diferencials del periodisme esportiu i les peculiaritats del seu mercat dins de l'actual panorama informatiu.

87 - Capacitat per a conèixer les característiques i elements bàsics de la informació esportiva en els diferents mitjans tant audiovisuals com escrits des de l'òptica del periodisme especialitzat.

237 - Competència per a identificar les noves possibilitats i mètodes de treball que ofereixen els diferents suports en relació a la pràctica del periodisme esportiu.

167 - Capacitat per a redactar notícies, reportatges, cròniques i altres peces periodístiques seguint les normes d'estil i llenguatge propis del periodisme esportiu.

140 - Capacitat per a gestionar les fonts i la informació sobre la pràctica esportiva en la seua més extensa consideració, així com valorar les seues singularitats de contingut, forma i rutines professionals.

100 - Capacitat per a desenvolupar una actitud crítica enfront de les problemàtiques que actualment afecten el periodisme esportiu.