Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0939 - Periodisme Cultural

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

68 - Capacitat per a comprendre i identificar les característiques i elements propis del periodisme cultural des dels paràmetres del periodisme especialitzat.

239 - Competència per a identificar els mitjans, gèneres i productes que aborden amb propòsit informatiu el terreny de la cultura en la seua més àmplia expressió.

183 - Competència per a analitzar els processos de producció i circulació del periodisme cultural a través dels diferents mitjans de comunicació informatius.

166 - Capacitat per a redactar notícies, reportatges, crítiques i altres peces periodístiques seguint les normes d'estil i llenguatge propis del periodisme cultural.

108 - Capacitat per a determinar els nous desafiaments de la informació cultural en el nou context de l'era digital.