Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0921 - Informació Radiofònica

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

48 - Capacitat de generar una actitud crítica enfront de les possibilitats i les problemàtiques que planteja el periodisme radiofònic.

226 - Competència per a elaborar productes periodístics radiofònics de naturalesa informativa.

216 - Competència per a dominar els principis del llenguatge radiofònic aplicats al terreny informatiu.

161 - Capacitat per a produir peces informatives en ràdio basades en diferents gèneres i formats.

145 - Capacitat per a identificar les característiques distintives de la informació audiovisual aplicades al mitjà radiofònic.

115 - Capacitat per a dominar les diferents fases del procés de producció d'una peça informativa destinada al mig radiofònic.