Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0915 - Història del Periodisme

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

92 - Capacitat per a conèixer els principals elements de l'evolució contemporània del periodisme en els escenaris valencià, espanyol, europeu i internacional.

80 - Capacitat per a conèixer el marc històric en què s'ha inserit l'exercici del periodisme en les diferents èpoques.

67 - Capacitat per a comprendre críticament la trajectòria històrica que ha seguit el periodisme fins a l'actualitat.

249 - Competència per a situar el desenvolupament del periodisme en les seues coordenades polítiques, socials i culturals.

240 - Competència per a identificar els professionals més emblemàtics que han marcat l'evolució del periodisme tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

192 - Competència per a conèixer les diferents tradicions periodístiques i la seua evolució històrica tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

175 - Capacitar en la reflexió crítica del món de la informació a través de les coordenades diacròniques.