Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0934 - Anàlisi i Gestió de Recursos Turístics: Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Amb la finalitat que es puguen cobrir amb èxit els objectius marcats en el programa, a més de tindre en compte els aspectes pedagògics generals i els principis de la geografia, és necessari que l'estudiantat acudisca al coneixement dels continguts de l'assignatura a través de diversos mètodes d'ensenyament, no sense conèixer prèviament les finalitats que hem considerat amb els objectius fixats i l'estructura del programa.


En primer lloc, el mètode expositiu o classe magistral, en alternança amb altres mètodes, no sembla que hi haja raons suficients per a descartar-lo, més encara quan l'estudiantat té tantes mancances conceptuals sobre la matèria d'estudi. No obstant això, les deficiències del mètode expositiu, com pot ser la falta de participació de l'estudiantat, han de ser corregides per altres mètodes, com l'actiu i el comparatiu, que no són excloents sinó complementaris.


El mètode actiu serveix com a complement lògic al mètode expositiu, ja que pot aplicar-se per tal que l'estudiantat analitze alguns aspectes controvertits de les investigacions.

Aquest mètode actiu es pot aplicar de manera individual o dins d'una dinàmica de grup, i es caracteritza per la interacció professorat-estudiantat i d'aquests entre si. Dóna molt bons resultats en el desenvolupament de les capacitats d'anàlisi, de síntesi i de crítica, la qual cosa els fa implicar-se en la realitat de l'activitat turística.

Un altre mètode complementari és l'activocomparatiu, el qual s'utilitza en la investigació geogràfica des de fa molts anys. Recordem que Ritter ja el va definir i el va descriure com un mètode que donava molt bons resultats, tant en la investigació com en l'exposició geogràfica.

Tots aquests mètodes s'han de completar amb conferències amb persones convidades, seminaris-taller, treballs de camp, etc. Així, en les classes teòriques també és molt positiu introduir les conferències de professorat o professionals convidats, ja que permeten l'estudiantat conèixer les investigacions més recents i de caràcter més específic.


Aquestes conferències també poden organitzar-se en el marc d'un seminari temàtic, en el qual el professorat o professional convidat imparteix una conferència sobre una temàtica específica del programa i realitza algunes activitats pràctiques.

Finalment, en geografia, i concretament en aquesta assignatura, són importants els treballs de camp.