TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

22

maig

2023

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
15:00-18:00

21

juny

2023

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
15:00-18:00