TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

Curs 2 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula