Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1. ELS PROBLEMES BÀSICS DE L'ECONOMIA

1.1. Concepte d'economia
1.2. L'economia i la satisfacció de les necessitats
1.3. L'escassesa, l'elecció el cost d'oportunitat i la FPP
1.4. Aplicacions de la FPP
1.5. Sectors productius
Bibliografia: Mochón F., cap.1


Tema 2. LA DEMANDA, L'OFERTA I EL MERCAT

2.1. La demanda d'un bé: concepte i determinants
2.2. L'oferta d'un bé: concepte i determinants
2.3. L'equilibri del mercat
2.4. Efectes de la intervenció en preus
Bibliografia: Mochón F., cap.4

 


TEMA 3: L'ELASTICITAT

3.1. L'elasticitat-preu de la demanda
3.2. La relació de l'elasticitat-preu amb l'ingrés total
3.3. L'elasticitat-renda
3.4. L'elasticitat creuada
3.5. L'elasticitat-preu de l'oferta
Bibliografia: Mochón F., cap. 4


TEMA 4: PRODUCCIÓ I COSTOS

4.1. L'empresa i la figura de l'empresari
4.2. La producció a curt i a llarg termini
4.3. La llei dels rendiments decreixents i la productivitat del factor variable
4.4. Els costos a curt i llarg termini
4.5. La maximització de beneficis
Bibliografia: Mochón F., cap. 3


TEMA 5: ELS MERCATS

5.1. Graus de competència i tipus de mercat
5.2. La competència perfecta
5.3. El monopoli
5.4. L'oligopoli
5.5. La competència monopilística
Bibliografia: Mochón F., cap. 5


TEMA 6: VARIABLES I CONCEPTES MACROECONÒMICS BÀSICS

6.1. Mesurament de la producció: PIB nominal i PIB real, renda nacional
6.2. Magnituds relatives a l'ocupació
6.3. Tipologia i efectes de l'atur
6.4. Nivell general de preus i taxa d'inflació
Bibliografia: Mochón F., cap. 8.


TEMA 7: PRODUCCIÓ AGREGADA, CREIXEMENT I CICLE, OFERTA I DEMANDA AGREGADA

7.1. Evolució de la producció agregada: creixement i cicle
7.2. Les fonts del creixement econòmic
7.3. El sistema macroeconòmic agregat
7.4. La demanda agregada
7.5. L'oferta agregada
7.6. L'equilibri macroeconòmic i les variacions
7.7. Cicles de demanda i cicles d'oferta
7.8. Polítiques d'estabilització: polítiques de demanda i polítiques d'oferta
Bibliografia: Mochón F., cap. 9

 

TEMA 8: LA POLÍTICA FISCAL

8.1. El consum privat i l'estalvi privat
8.2. La funció de consum keynesiana
8.3. El pressupost de l'Estat: impostos i despesa pública
8.4. La naturalesa de la política fiscal
8.5. El multiplicador de la despesa pública i el multiplicador dels impostos
8.6. Efectivitat de les polítiques fiscals expansives i restrictives
8.7. Política fiscal discrecional i estabilitzadors automàtics
8.8. L'efecte expulsió
Bibliografia: Mochón F., cap. 10


TEMA 9: LA POLÍTICA MONETÀRIA

9.1. Els diners: concepte i funcions
9.2. La demanda de diners
9.3. La base monetària
9.4. La creació de diners bancaris
9.5. Els agregats monetaris
9.6. La relació entre base monetària i oferta monetària
9.7. Instruments de política monetària
9.8. Efectivitat de les polítiques monetàries expansives i restrictives
9.9. El Banc Central Europeu: la política monetària en la eurozona
Bibliografia: Mochón F., cap. 11