SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1.) Cossos Finits

  1.1) Existència i unicitat.

  1.2) Estructura dels cossos finits.

  1.3) Reticle de subcossos.

  1.4) Conjugació

2.) Codis Lineals

  2.1) Codis lineals i espais vectorials.

  2.2) Codis duals.

  2.3) Descodificació per síndrome.

  2.4) Cotes en els parametres d'un codi.

3) Codis Cíclics

  3.1) Definició

  3.2) Matriu generatriu i de control

  3.3) Zeros d'un codi cíclic

  3.4) Descodificació de codis cíclics

4) Codis BCH i de Goppa

  4.1) Codis BCH

  4.2) Descodificació dels codis BCH

  4.3) Codis Reed-Solomon

  4.4) Descodificació de codis Reed-Solomon

  4.5) Codis de Goppa clàssics.

5) Codis Algebraic Geomètrics

  5.1) Codis d'Avaluació

  5.1) Codis Reed-Muller

  5.2) Codis Hermiticos.

  5.3) Codis AG

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16