SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

A) No s'exigix nota mínima en les proves. Es considera aprovada si la mitjana de notes supera el 5 en una escala de 0 a 10.

B) Es considerarà presentat si presenta o realitza qualsevol de les proves de l'avaluació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16