SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJH057 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

Anual

Temari

Temari

1. Principis fotofísics bàsics: absorció, fotoluminiscència i processos de transferencia d'Energia.

2. Molècules fotoactives d'interès: propietats òptiques i aplicacions.

3. Introducció a la nanotecnologia: aplicacions generals i toxicitat.

4. Nanopartícules semiconductores fotoactives: síntesi i caracterització.

5. Aplicació de nanopartícules semiconductores: sensors, fotocatàlisi i optoelectrònica.

6. Nanopartícules metàl·liques: síntesi, caracterització i propietats òptiques.

7. Aplicació de nanopartícules metàl·liques.

8. Nanopartícules up-conversion: síntesi, caracterització i bio-aplicacions

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16