SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJH057 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

Anual

Sistema d'avaluació

Treballs

70%

Proves escrites

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

Examen: mínim 0,8 punts

Participació activa en les classes teòriques : mínim 0,2 punts
 
Mínim conjunt de 5 punts
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16