SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Part I:  Fonaments físico-químics de l’electroquímica

Juan Bisquert

1 Fonaments físico-químics de l’electroquímica

1.1         Introducció a l’electroquímica: Conceptes bàsics

1.2         Electrons en metalls

1.3         Unions metàl·liques

1.4         Potencials i barreres superficials

1.5         Significat i mesura del voltatge

1.6         El potencial d’electrode

1.7         Unions de semiconductors

1.8         Transferència de càrrega en electroquímica

1.9         Voltametria cíclica

1.10     Producció d’hidrogen

1.11     Fotocatàlisi

1.12     Bateries

1.13     Dispositius fotovoltaics

 

Part II: Electroquímica aplicada i experiments

Francisco Fabregat-Santiago

2 Aspectes pràctics d’electroquímica

     2.1 Elèctrodes de referència i escales de voltatge

     2.2 Mesures electroquímiques

Mesures de 2, 3 i 4 puntes

Aparells de mesura: Fonts de tensió, potenciostats i impedancímetres.

Tècniques de mesura: voltametria cíclica, voltametria polsada, cronamperometria, espectroscòpia d’impedància.

Càlculs electroquímics

 3 Pràctiques:

         3.1 Mesura d’una corba J-V, càlcul del rendiment

         3.2 Mesures de voltametria cíclica: corrents faradaics i capacitius

         3.3 Mesura del potencial d’un parell redox

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16