SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Treballs

50%

Proves escrites

40%

Participació en classe

10%

Criteris de superació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16