SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proves escrites

65%

Resolució d'exercicis i problemes

35%

Criteris de superació

  1. L'alumnat ha d'obtindre una nota mínima de 4 en cada acte d'avaluació perquè fagen la mitjana de les notes.
  2. L'alumnat ha d'haver assistit al 80% de les classes i realitzar la prova escrita i el problema pràctic perquè es considere presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16