SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

70%

Treballs

30%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requerix l'obtenció d'un 50% de la puntuació total de totes les proves.
 
Realitzar alguna de les proves.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16