SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proves escrites

85%

Participació en classe

15%

Criteris de superació

L'alumnat  ha d'obtindre una nota mínima de 4 en cada una de les proves escrites perquè fagen la mitjana de les notes i una nota mínima global de 5 per a superar l'assignatura. 
L'alumnat ha d'haver participat en classe i realitzar les proves escrites perquè es considere presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16