SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proves escrites

40%

Participació en classe

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Obtindre en cada prova mínim un 40%  de la nota, i la mitjana final de les proves ha d'aconseguir el 50%.
 
Per a poder ser avaluat l'estudiantat ha de participar en l'execució i resolució dels problemes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16