SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Treballs

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una qualificació superior a 5 punts (sobre 10) en cada una de les activitats que formen part de l'avaluació.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16