SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Catàlisi heterogènia àcid-base


2. Tipus de catalitzadors àcid-base


3. Processos industrials en catàlisi àcid-base


4. Desactivació i regeneració de catalitzadors


5. Processos redox en catàlisi heterogènia


6. Catalitzadors en els processos d'oxidació selectiva, Petroquímica i Química Fina


7. Reactors catalítics

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16