SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1.- Anàlisi de la situació energètica actual. Esgotament de fonts d'energia fòssil, canvi climàtic i revolució energètica.
2.- Noves metodologies de generació d'energia. Potencial de les energies renovables.
4.- Tecnologia fotovoltaica. Perspectiva històrica. Materials semiconductors i processos de fabricació de cèl·lules solars.
5.-Noves tecnologies fotovoltaiques. Cèl·lules solars orgàniques i de perovskita.
6.- Energia electroquímica i les piles de combustible.
7.- Conceptes i tipus de piles de combustible.
8.- Estudi dels components de piles PEMFC
9.- Metodologies per a la preparació i l'emmagatzematge d'hidrogen. Cicles termoquímics.
10. Emmagatzematge d'energia. Bateries de liti i bateries de flux.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16