Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Aquest títol no presenta reconeixements

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SJG031 - UJI - Perception and Manipulation

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG032 - UJI - Spanish as a Foreign Language

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG033 - UJI - Multi-robot Systems

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG034 - UJI - Cognitive Processes

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG035 - UJI - Wireless Comunication

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG036 - UJI - Telerobotics and HRI

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG037 - UJI - Robotic Intelligence

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG038 - UJI - Simulation, Middleware and Benchmarking

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG039 - NTNU - Marine Control Systems, Specialization Course

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG040 - NTNU - Marine Control Systems, Specialization Project

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG041 - NTNU - Decision Making under Uncertainty for Autonomous Systems

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG043 - NTNU - Safety and Asset Management, Specialization Course

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SJG044 - NTNU - Norwegian as a Foreign Language

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SJG045 - IST-UL - Optimization and Algorithms

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG046 - IST-UL - Artificial Intelligence and Decision Systems

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG047 - IST-UL - Autonomous Systems

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG048 - IST-UL - Distributed Real Time Control Systems

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

SJG049 - IST-UL - Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SJG050 - IST-UL - Telecommunication Networks

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SJG051 - IST-UL - Portuguese as a Foreign Language

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SJG052 - Master's Thesis

Curs 2 - Semestre 2 - Projecte final - Només convalida