Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03. Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus. C02. Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred. C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic. C06. Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.