SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Bloc 1: Dimensió Econòmica i de Gestió de la RSC

1.1. Introducció

1.2. Gestió empresarial.

1.3. Comunicació.

1.4. Finances sostenibles.


Bloc 2: Dimensió de Govern Corporatiu

2.1. Introducció al govern corporatiu.

2.2. Bones pràctiques de govern corporatiu.

2.3. Ferramentes de govern corporatiu.


Bloc 3: Empresa i  medi ambient

3.1. Desenvolupament sostenible i medi ambient.

3.2. Introducció a la problemàtica mediambiental de l' empresa.


Bloc 4: La funció directiva  i la RSC

4.1. Introducció a la direcció de persones.

4.2. El director de RSE.

4.3. El lideratge.


Bloc 5. Dimensió social de l’empresa

5.1. Els objectius de desenvolupament sostenible i la RSC empresarial.

5.2. Acció social de l'empresa: justificació, tipus d'acció social i models de planificació i gestió de la ASE.

5.3. Empresa i drets humans.

5.4. Empresa i desenvolupament.


Bloc 6. Polítiques Públiques i RSC

6.1. Polítiques de foment.

6.2. Polítiques d'incentiu.

6.3. La RSC en l'Unió Europea.

6.4. Polítiques públiques i RSC en Espanya.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16