SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Bloc temàtic 1: INTRODUCCIÓ: LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I EL SISTEMA FINANCER.

1. Contribució del sistema financer al desenrotllament

2. Aspectes claus de la incorporació de la RSC al Sistema financer.

3. Institucions financeres Socialment Responsables: característiques.

4. Àrees de negoci amb major potencial d'impacte de la RSC.
 


Bloc temàtic 2: INVERSIONS SOCIALMENT RESPONSABLES.

1. Origen, significat i justificació de l'ISR.

2. Criteris per a l' Inversió Socialment Responsable.

3. Instruments i institucions en el mercat ISR.

4. Mercat mundial de la ISR.

5. Valoració, rating i performance financer i social de la ISR


Bloc temàtic 3: EL FINANÇAMENT AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

1. Anàlisi creditícia i risc d'insostenibilitat.

2. Finançament a l'engròs. Principis d'Equador i Bons Verds.

3. Finançament al detall: plataformes de finançament participatiu, bons socials, i bons d'impacte social.

4. Finançament al detall: el cas de les microfinances.

5. La banca ètica, social i mediambiental.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16