Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació presencial

50%

Avaluació "on line"

50%

Criteris de superació

L'avaluació d'este Mòdul serà mixta: presencial i “on line”.

L'avaluació presencial consistix en un examen que es realitzarà en qualsevol dels Centres Associats de la UNED. Esta avaluació constituirà el 50% de la qualificació final del Mòdul.

L'avaluació contínua online està constituïda per les activitats que el professor haja programat en el Pla d'activitats de cada bloc temàtic. Es realitzarà a través de l'aula virtual i suposa el 50% de la qualificació final del Mòdul. Aquestes activitats NO SON RECUPERABLES y cada activitat té una ponderació diferent.

L'alumne ha d'obtindre una nota mínima de 3 (sobre 10) en la qualificació de l'examen perquè puga ser sumada a les qualificacions obtingudes en les activitats que componen el Mòdul. Considerant este requisit, la nota mínima global exigida en este Mòdul per a ser superat és de 5.